Chào các bác , số là v2 corolla88 của em ở chỗ cọc dương của accquy không có cầu chì tổng . Các bác tư vấn giúp em có nên độ chế để gắn cầu chì tổng tại cọc dương accquy hay cứ để nguyên ( bắt dây điện trực tiếp ) . Em thì muốn an toàn trên mọi nẻo đường nên muốn gắn thêm cầu chì tổng .
CÁM ƠN CÁC BÁC TRƯỚC