Bể phốt thông minh/ Bồn tự hoại Septic

E đang chuẩn bị xây nhà nên hỏi là có nhà bác nào đã xài Bể phốt thông minh/ Bồn tự hoại Septic chưa? Có tốt như quảng cáo không?

Search trên Net thấy chủ yếu có 2 loại Bể phốt thông minh/ Bồn tự hoại Septic của Sơn Hà & Đại Thành, nên chọn loại nào?

http://www.tdm.vn/thong-tin/bon-tu-h...ha-va-be-phot/