Cảm biến áp suất lốp BMW X6 năm 2008


Xe BMW X6 bị lỗi 1 van cảm biến áp suất lốp


Thông tin xe BMW X6


Van cảm biến áp suất lốp BMW X6 2008


Sử dụng máy đọc lỗi Autel MaxiSys MS906TS để đọc lỗi cảm biến áp suất lốp xe BMW X6
Quá trình cài đặt cảm biến áp suất lốp hoàn tất, đã nhận đủ tín hiệu từ 4 bánh xe BMW X6