Bác nào có kinh nghiệm bóng chuyền chia sẻ về kỹ thuật vào đà đập bóng nhé. Em không sao căn được bóng rơi và vào đà chuẩn được. Em rất thích công.

Có bác nào biết ở khu vực Mỹ Đình có câu lạc bộ bóng chuyền nào không. Có dạy nữa thì tốt ạ