Hôm trước em lập thớt hỏi về mùi xăng trên xe. Thớt đó cũng được các bác tư vấn một số, nhưng sợ thớt trôi xa nên em lập thớt mới, Hôm nay em định tháo tung bộ chế để lau chùi xem sao phát hiện thấy cái này, không rõ ncó phải là nguyên nhân không vì em mù tịt về xe cộ chẳng biết nó là bộ phận gì của bộ chế nữa, chỉ biết ấn vào là xăng trào ra. Có người bảo bị hỏng dù tăng tốc. em không rõ có phải mùi hôi từ nguyên nhân nầy hay không, Cô cách khắc phục không. Nhờ các bác chỉ giáo
https://www.youtube.com/watch?v=_40qEx-gVVc