Bác nào có thông tin nơi độ lazang 14 inches cho kia morning uy tíncho em với.