Em muốn kiếm táp lô accord 1994, máy lạnh cơ gạt ngang, bác nào rành chỉ giúp em với. Em ở sài gòn. Thank cả nhà