Tội con Innova giao thằng em dọn vệ sinh hơn tuần chưa ghé thăm.
Xin lỗi em Zinnova nhe. Mai ghé
Phải chi em có đủ 2 cầu là anh để nuôi luôn rồi.