Cho Em Xin dang ky 1 Bolo:
Nick : labhoa
Nick FB : Steven Nguyen
Dia chi : Nguyen Thanh Hòa , Khu B công ty Pouyuen Viet Nam , QL1 Tân Tạo, Bình Tân , HCM
Loai Xe :Spark LTZ 2014