Đi hộp số AT một thời gian chuyển về MT bị quên mất cảm giác chân côn :p