PDA

View Full Version : Xử lý vi phạm 1. Thông báo ban nick yeudiendan
 2. Ban nick vieclamonline1 7 ngày
 3. Ban nick lovelisady 7 ngày
 4. Ban nick mãi mãi thành viên yeudiendan
 5. Ban thành viên tapdoanphaduma 7 ngày
 6. Ban nick cảnh cáo thành viên Tuanfilm 24h
 7. Ban nick vĩnh viễn thành viên vieclamonline1
 8. Ban nick vĩnh viễn thành viên lovelisady
 9. Ban nick vĩnh viển các thành viên: NSDV0511 ;khoaauto ; anhkhoi1969 ; peter_lam999920
 10. v/v ban nick thành viên sangiaodichuytin1
 11. Ban nick thành viên Chocalate09‎
 12. treo nick lamnghiastd (7 ngày)
 13. Ban nick mải mải thành viên yeutrade2011.
 14. Ban nick thành viên girevnads ; hbdsomot
 15. Ban Nick thành viên kiencho_01
 16. Bannick TV gianghoanglinh
 17. Bannick thành viên thanhlinh vĩnh viễn.
 18. Bannick thành viên xuantruong77.
 19. Thông Báo : V/v Bannick thành viên chotot.
 20. Thông Báo : V/v Ban nick Thành viên : minhkhuong65
 21. Ban Nick Chinhdl khỏi chatbox
 22. Thông Báo : V/v Ban nick Thành viên : bingo, burblecar, Trần Ngọc.
 23. Ban nick Luky Man và ABfinance
 24. Thông Báo: V/v Ban nick GaGo - 1 tuần.
 25. Thông Báo : V/v bannick thành viên long_dragon + tuan_maket
 26. Thông Báo : V/v Cảnh cáo và Ban nick chinhdl - 1 tuần.
 27. Thông Báo : V/v Ban nick Thành viên :123123 + ANDROIDGHETAPPLE - 1 tuần.
 28. Thông báo : V/v Ban Nick thành viên toyo.
 29. Thông báo : V/v Ban nick thành viên GaGo.
 30. Thông báo : V/v Ban nick thành viên beatsvip 7 ngày
 31. Thông Báo: Ban Nick mavinhtrinhdl4x4 7 ngày
 32. Thông báo : V/v Ban nick thành viên thanhtungauto 7 ngày
 33. Thông báo : V/v Ban nick thành viên rafael.manh 7 ngày
 34. Thông báo : V/v Ban nick thành viên hunglove05 7 ngày
 35. Thông báo : V/v Ban nick thành viên thanhtungauto 7 ngày
 36. Thông báo : V/v Ban nick thành viên vkhoakt 7 ngày
 37. Thông báo : V/v Ban nick thành viên NguyenYen2buy 7 ngày
 38. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : Thợ Máy Tư Bản.
 39. Thông báo : V/v Ban nick thành viên P.V.I.
 40. Thông báo : V/v Ban nick thành viên thanhtungauto mãi mãi
 41. Thông Báo : cảnh cáo thành viên thietbiso5s.- Ban nick 3 ngày.
 42. Thông báo : V/v Cảnh cáo thành viên GiangHoangLinh
 43. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo thành viên thienphongobd 7 ngày
 44. Thông báo : V/v Ban nick thành viên giangtemxe 1 ngày
 45. Thông báo : V/v Ban nick thành viên minhphuauto 7 ngày
 46. Thông báo : V/v Ban nick thành viên phukienoto
 47. Thông Báo V/V Ban nick Gianghoanglinh và 123123
 48. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : trungtamphukien
 49. Thông báo : V/v Ban nick thành viên: bdsmiennam, banphan789, dkjssdjs67 mãi mãi.
 50. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo thành viên face 7 ngày
 51. Thông báo : V/v Ban nick thành viên face mãi mãi.
 52. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : truongthi_hai0431988
 53. Thông báo : V/v Ban nick thành viên alolacouytin mãi mãi.
 54. Thông báo : V/v xóa bài và topic của thành viên tonytran88.
 55. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo thành viên trathuhong 7 ngày
 56. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : tonytran88
 57. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : hoamai
 58. Thông báo: V/V ban nick fo ze vờ vựn thập nhị 7 ngày
 59. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo thành viên guest456 7 ngày
 60. Thông Báo:V/V kỷ luật Nick: ANDROIDGHETAPPLE, SOPHASOPHA, fo ze vờ vựn thập nhị
 61. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : halyny89
 62. Thông báo : V/v Ban nick các thành viên : Hàn Quốc Hùng, Mr.Gà ....
 63. Thông báo : V/v Cảnh cáo Thành viên : forever in my dalat , bơm vá.
 64. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : xeom
 65. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo Thành viên : Noithatthuynguyen (7 ngày)
 66. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : tranhuunhan
 67. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : trathuhong
 68. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo Thành viên : jhonny_nguyễn + bui_kien (7 ngày)
 69. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : tuantuoto
 70. Thông báo : V/v Cảnh Cáo thành viên : long akira
 71. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : dungmobiado
 72. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : quangld
 73. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : twbando
 74. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : thienphongobd
 75. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo Thành viên : kimngan4890 (7 ngày)
 76. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : nguyendanhsg
 77. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : starnight
 78. Thông báo : V/v Ban nick thành viên : vincentnguyen
 79. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : baohiemgiare
 80. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : domlangthang
 81. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : lequangland
 82. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : gatebuy
 83. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : kinhdoanhh
 84. Thông báo : V/v Ban nick Cảnh cáo Thành viên : dangduy9989
 85. Thông báo : V/v Ban nick Thành viên : thuexe
 86. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : hungnt7891
 87. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : phimcachnhiethcm
 88. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : quynhtrang151287
 89. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : hanhat
 90. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : truonggiang
 91. Thông Báo : V/v Ban nick thành viên : autolienviet
 92. Thông Báo : V/v ban nick thành viên : Binbinbo
 93. Thông Báo: gởi đến thành viên vuquoc
 94. Thông Báo : V/v ban nick thành viên : banxehoi‎ (còn nhiều nick khác)
 95. Thông báo: Ban nick cảnh cáo thành viên _TOYOTA_